Namn:
E-post:
Vilket år är du född?:
Hur många dagar per vecka vill du ha praktik?
1-2 dagar/vecka
3-4 dagar/vecka
5-6 dagar/vecka
Hur många timmar per arbetsdag vill du praktisera?
cirka 4 timmar
cirka 8 timmar

 

Vilka tider vill du arbeta under vardagar?
förmiddagar
eftermiddagar
kvällar
jag vill inte jobba på vardagar

 

Vilka tider vill du arbeta under helgdagar?
förmiddagar
eftermiddagar
kvällar
jag vill inte jobba på helgdagar

 

Vilka arbetsuppgifter vill du prova på?
organisera och planera
arbeta med kostym och rekvisita
filma
fotografera
sköta ljud och ljus
sminka och styla
redigera
skådespela
annat

 

Om du svarade “Annat” på förra frågan, berätta mer här:
Är det något mer som du vill berätta eller fråga om:

OBS! Du har väl fyllt i namn och e-post?