För skådespelaruppdrag eller audition – kontakta Carola Loijs, info@ymperia.com