VAD ÄR YOGA
Ordet yoga är sanskrit och betyder balans/förening.

På Ymperia undervisar vi Ymperia Yoga och YaiQ.

Yoga är en disciplin för att åstadkomma balans mellan kropp, sinne och själ. Ett system för fysisk, mental och andlig träning.

Yoga är en fullständig vetenskap för livet, ett fullständigt system vilket bl.a. inkluderar fysiska ställningar som en del av många olika komponenter.

Yoga i sig själv är inte någon religion och är inte heller kopplad till någon specifik religion. Yoga är först och främst en praktisk fysisk, mental och andlig disciplin som förespråkar personligt utövande ledande till andlig insikt. Yoga är helt enkelt ett verktyg som ger dig möjlighet att utforska din egen mänskliga natur.

YaiQi är samlingsnamnet för den healing av fysiska/mentala skador, smärta, blockeringar etc. som vi utför på Ymperia.