Urgudinnan

Urgudinnan

Urgudinnan är mor till de fem gudinnorna som styr över världen och över de olika folkslagen i Manhem.

I begynnelsen fanns bara gudomar och jättar, som krigade mot varandra i en ständig kamp mellan det goda och det onda, ända tills den allsmäktiga urmodern formade sig till en jättinna och besegrade jättarnas allfader. När urgudinnan hade dödat jätten lämnade hon sin fysiska kropp och förvandlade den till Manhem. Köttet blev jorden, medan blodet blev vatten. Hennes andetag gav upphov till luften och hjärtats inre värme blev elden. Av skelettet från sin jättekropp skapade hon berg och stenar, medan håret blev träd och buskar. Huvudskålen lade hon slutligen ovanför alltihop till ett himlavalv. Där fäste hon sina fysiska ögon som sol och måne, och hjärnan som moln.

I den nya världen uppstod småningom ett frö av liv, och under årmiljoner utvecklades det till en mångfald av arter. Olika växter och djur föddes av det som återstod av urgudinnans kropp, och ur jordens fuktiga mull uppsteg slutligen människor som bredde ut sig över den nya världen. Allt liv som föddes bestod av en förening mellan gudinnans urämnen, med skiftande delar av de olika elementen. Den dominerande kärnan i varje varelse avgjorde dess rastillhörighet.