Svensk artist uppmanar hela världen att med olika kreativa kommunikationsmedel engagera sig i frihetsprojekt. Varje land får välja sin representant för världsfrihet. Läs mer >>>

Den svenska artisten YAIYA reser till Kina och kickar igång The Freedom Will Arrive Project.