THE REACH OUT PROJECT

REACH OUT uppmanar till samarbete och harmoni
Att kunna ge och ta emot är en förutsättning för att energin ska kunna strömma runt i livets cirkel
Sträck ut en hand för att rädda ett helt liv

REACH OUT FOR RUSSIA

REACH OUT FOR RUSSIA
Writer & Director: Serafime Yaiya Siekas
Producer: Carola Siekas Kostenius
Photographer: Serafime Yaiya Siekas
Make Up: Serafime Yaiya Siekas
Costume & Locations: Carola Siekas Kostenius
Editors: Serafime Yaiya Siekas, Carola Siekas Kostenius
Actors: Jonathan Holmberg Nagar, Willamona Siekas
Narrator: Serafime Yaiya Siekas