Om alla människor, som har blivit informerade om att vi alla är värdiga, skrev #worthy som en status, skulle vi kunna ge människor en känsla av problemlösningen. Vänligen kopiera, klistra in #worthy

Nu lämnar vi fas 1 eftersom det äntligen är dags att även nå de som blir ledsna och handlingsförlamade när hela klassen räcker upp handen och säger ”jag och jag och jag har också blivit sexuellt trakasserad”. Det är alldeles för långt att hashtagga “Förlåt, jag gjorde det för att jag trodde att jag var värdelös, och jag kunde inte värdera dig, eftersom jag inte visste vad det innebär att vara värdig”. Men jag är övertygad om att #worthy från och med nu symboliserar “Jag är värdig och du är värdig så det kommer inte hända igen”

FORSKNING visar att:

 • om du tänker positivt så blir du bättre på problemlösning
 • du väljer hur du ska förhålla dig till händelser och vad du ska uppmärksamma
 • det som du väljer att uppmärksamma kommer att förstärkas och manifesteras

https://greatergood.berkeley.edu/article/item/how_to_trick_your_brain_for_happiness

Eftersom jag har tagit del av forskningen och har kunskap både om orsaker till kränkningar och hur vi kan stoppa dem så behöver vi gå till fas 2 nu. Om vi fortsätter att uppmärksamma hur många kvinnor som blivit utsatta för sexuella trakasserier så kommer det att förstärkas och tyvärr kommer det också att fortsätta.

Jag väljer genom mitt positiva/övertygade sätt att uppmärksamma det som alla människor behöver förstärka för att inte utsätta eller utsättas för kränkande behandling. Wow, om vi är många som gör det och affirmerar fram en värld där diskriminering redan har slutat, OMG så fort det går då. Vi kommer kunna se skillnad på bara några veckor #worthy

SVERIGES RIKES LAG:

 • Du har rätt att sätta dina egna gränser, och det är du som blivit utsatt som avgör om du är kränkt eller inte
 • Den som kränker en annan person bryter mot lagen (Brottsbalken 16 kap 9 §)
 • Den som kränker en annan person bryter mot lagen
 • Diskrimineringslagens 4 § definition av sexuella trakasserier: “ett uppträdande av sexuell natur som kränker någons värdighet”

VAL:
Du väljer om du känner dig kränkt. Välj A eller B

A: Om du inte känner dig kränkt, gå vidare i glädje och hjälp andra

B: Om du känner dig kränkt

 • säg ifrån
 • sök hjälp
 • anmäl: http://www.do.se/att-anmala/gor-en-anmalan/
 • anmäl: http://www.krankt.se/
 • då därefter vidare i glädje
 • hjälp andra

/ Carola Siekas Kostenius, Ymperia #worthy

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>