Ymperia – Välkommen till nya lokalen  (2015)

Director: Serafime Yaiya Siekas

Writer: Serafime Yaiya Siekas

Producer: Carola Siekas Kostenius

Photographers: Carola Siekas Kostenius, Serafime Yaiya Siekas

Actor: Carolina Viseth